PostHeaderIconBrute moord

Met afgrijzen nam ik kennis van de brute moord op de 41 jarige grensrechter Richard Nieuwenhuizen van Buitenboys B3 uit Almere, zoals vele Nederlanders. Verbaasd was richard_nieuwenhuizen.jpgik niet. Ik schreef al eerder op mijn website, dat wekelijks vele tientallen scheidsrechters voor hun leven moeten rennen omdat één van de elftallen of het publiek het niet eens is met zijn beslissingen en hoofdzakelijk bij puntverlies. Maar ik dacht tot voor kort dat dit soort incidenten meer bij de senioren voorkwam en niet bij de jeugd. Een elftal klootzakken dat willens en wetens letterlijk het licht uit iemand trapt. Verbaast denk u, maar er waren er maar 3 of 4. Niks 3 of 4. Voetbal is een teamsport. Je wint en verliest met het team. Je voetbalt ook als team, dus wat ik me afvraag waar waren de medespelers en de begeleiding? Wat is er toch aan de hand in en met onze samenleving?

 

 

Task_Force_141_Embleem_Zwart_Wit.jpgMaar niet te praten over de reactie van de KNVB, hoe de voetbalvereniging uit Almere Buitenboys in het hoofd halen zo laat te bellen naar de speciale lijn van de KNVB (gelijk aan 112 daar red je levens mee), ik vraag me af, of the Task Force dit punt hadden over geslagen hoe ermee om te gaan, want die lijn bestond al.

Task Force
Ik kan mij nog herinneren, niet zo lang geleden,  dat de KNVB een Task Force in het leven had geroepen om de agressiviteit op de velden in kaart te brengen, zowel door allochtonen en autochtonen en een mogelijke oplossing te vinden en zeker de hoogte van het sanctiebeleid te bepraten. Nee, het betekent niet dat er helikopters en strijdkrachten op af werden afgestuurd, zoals de Amerikanen het deden, ondanks dat wel een hele goede oplossing was geweest.

Oorsprong

Om het geheugen nog even op te frissen, het begrip Task Force is uit Amerika over gevlogen. Buiten dat het woord heel interessant klinkt, betekent het letterlijk en figuurlijk “een elite eenheid van soldaten” die erop uit werden gestuurd om een missie vooraf in kaart te brengen, om de missie te doen slagen. Nou daar heeft de KNVB volledig de plank mee mis geslagen.


Managers

Ik heb u al eerder verteld, dat ik daar mijn zakken van vol heb. De goede daar gelaten, zijn het over het algemeen mannetjes die alleen maar het aanzien zoeken en de ballen verstand hebben van voetbal en alles er omheen. Helaas is het binnen het Nederlandse voetbal nog altijd een strijd om de baantjes en gaat het nauwelijks om het voetbal zelf of het verbeteren daarvan. Dat is bij de KNVB, bij de VVON, maar het is ook zo bij de clubs.


De Amateurs

Bij de amateurs is het al niet veel beter. Bestuurders die welwillend, maar volkomen onbekwaam zijn, zowel op financieel als op voetbal technisch gebied. En de club, ach die draait na een aantal jaren voor de ellende op. Gesloten kantines, bezuinigingen bij de jeugdopleidingen, bezuinigingen op de trainersstaf, trainers zonder licentie, geen aanwas waardoor uiteindelijk het aspect van een voetbal vereniging verdwijnt en daarmee ook de sociale controle op het gedrag van spelers. Kortom verloedering. Compleet nieuwe selecties die overschrijving aanvragen. Het is allemaal meer regel dan uitzondering. En dan vraagt de KNVB zich af, waarom het geweld op het veld toeneemt. Totale vervreemding van onze verenigingscultuur.  En de KNVB? Die zit erbij en kijkt ernaar. Als de contributies maar worden betaald en de boetes worden afgedragen.
Misschien eens wat vragen stellen of iets managen, beste KNVB?? Zou een start kunnen zijn. Ik weet het. Het zijn maar de amateurs? Daar kom je niet mee in beeld. Dat is niet interessant. Ja nu, maar op een Slappe Hap manier.
Ongediplomeerde trainers, geen sociale controle en de grip op het gedrag van spelers tijdens wedstrijden is weg gevallen. Tel daarbij het ongestrafte wangedrag van sommige betaalde voetballers op en….daar heeft u het. Geweld op het veld.

kantine.jpgBinding
Het moge duidelijk zijn dat wanneer de binding met een club weg valt ook de verantwoordelijkheid weg valt en als er bij de club geen mensen meer zijn die een speler op zijn gedrag aanspreken of dat nu tijdens trainingen of wedstrijden is, dan is de voedingsbodem daar voor wangedrag. Het geweld op het veld is daar rechtstreeks een gevolg van.

Verenigings leven
Immers het hele vereniging idee is weg. Het samen doen. Juist dat gevoel om erbij te horen en samen bij een club horen is er al een tijdje niet meer. En als dat gevoel er niet meer is, wat maakt het dan nog uit. Het lijkt wel of er geen vrijwilligers meer te vinden zijn. Nu zal het bij een dorpsclub nog wel lukken, maar bij een club uit een stad is het inmiddels een hels karwei om in het weekend de kantine bemand te krijgen, laat staan op een doordeweekse dag. De tante Truus en ome Henk zijn van een uitstervend ras. En daar ligt een volgend probleem.


KNVB en VVON
De KNVB en de VVON (vakbond) is er om het voetbal in goede banen te leiden. Een overkoepelende organisatie die zo’n miljoen actieve leden vertegenwoordigt. Zij organiseren competities, verzorgen hoogwaardige trainers opleidingen en cursussen, leiden scheidsrechters op en stellen scheidsrechters aan en geven straffen. Dat doen ze voor het gehele voetbal. De KNVB bepaald dus ook in welke klasse je als trainer mag trainen. Al jaren ontloopt de KNVB haar verantwoordelijkheid ten aan zien van de uitvoering van de controle op haar eigen regels. Ze probeert de VVON daar mee onder te sneeuwen. Dat is makkelijker. En de VVON, die knikt ja en amen en doet weinig tot niks voor hun eigen leden. Er is een enorm aantal werkloze trainers, maar de KNVB gaat maar door met opleiden. En de VVON, ach, geen ruggengraat en net als bij de KNVB, rijk vertegenwoordigd bij recepties. De KNVB, zo is in de afgelopen tientallen jaren wel gebleken, ontloopt wel vaker haar verantwoordelijkheden. Stel je voor, risico nemen en je plekje op het ere terras verliezen. Nee, dat kan niet. Daar beginnen we niet aan. Iets constructiefs verzinnen zit er helaas niet in. Daar zijn creatieve en intelligente mensen voor nodig.

Bernard_Fransen.jpgBernard Fransen
Wanneer ik daardoor de reactie van, Bernard Fransen voorzitter van de amateursectie van de KNVB, voor de camera aan hoor, met een ietwat verbaasde en onschuldige blik en zijn haar een gedeelte links en een gedeelte rechts of dat er kakatoe in zijn reet is geschoten, zakt mijn broek tot mijn knieën. Iedereen in een bepaalde regio in Nederland weet waar de rotte appels van een voetbalclub zitten en elke week problemen veroorzaken. Als het kalf verdronken is dempt men de put. Net als in de politiek wordt dat even weg gewimpeld met de woorden: We gaan dat intern onderzoeken en dat het niet de goede manier is. Nou Bernard Fransen, jij bent verantwoordelijk als voorzitter voor het naleven van statuten en reglementen  en dat betekent niet alleen de leuke en interessante uitjes en bijeenkomsten in het leer.

Slappe hap
 “Het verwijt dat we te laat waren met reageren is terecht”, zei Fransen verder. 'Daar gaan we intern naar kijken en we zullen ook maatregelen nemen.' De KNVB heeft vanmorgen intern overlegd. 'We zijn tot de conclusie gekomen dat wij hiermee een maatregel aankondigen die waardig is. We willen het signaal afgeven dat er nu echt wat moet gebeuren. Het beeld van tolerantie en slappe hap hebben we achter ons gelaten.'
Bron Volkskrant.nl


rel.jpgRisicowedstrijden
Risicowedstrijden ja dat weten wij onderhand wel in het betaalde voetbal, maar bij de amateurs en bij de jeugd? Het voetbal is en blijft een afspiegeling van de maatschappij, dus we kunnen nog wel wat verwachten in deze tijd van onzekerheid en agressie, wanneer er geen maatregelen worden genomen. Misschien een geste, dat er ook bij amateurclubs verplicht camera’s worden neergezet.

De Clubs
Alle voetbalverenigingen zullen in kaart gebracht moeten worden, of de clubs bekwaam genoeg zijn een club te leiden en een goede opleiding te garanderen aan jeugd. Nu ben ik ervan overtuigd, dat je niet bij Barendrecht of clubs van gelijke kaliber een onderzoek hoeft in te stellen. Clubbestuurders en begeleiders en trainers moeten hun pappenheimers kennen en na te leven, zowel op bestuurlijk als organisatie niveau.

Ik weet ook als geen ander dat het in deze tijd vrij moeilijk is om vrijwilligers te vinden en de leden zowel jeugd als senioren te begeleiden en te (aan) sturen. Bij een aantal verenigingen in Nederland is het voortbestaan niet meer gewaarborgd. Fusies zijn vaak gedwongen maatregelen, die vaak niet het juiste effect oplevert. De identiteit van een club gaat verloren en nieuwe leden met een andere culturele achtergrond zal de club in korte tijd veranderen van karakter. De oudere leden zullen zich niet meer herkennen in hun vertrouwde vereniging en nieuwe leden zullen moeite hebben hun draai te vinden. Het ledenaantal zal dalen en de mensen zullen eerst drie keer achter hun oren krabbelen voordat ze hun kind laten voetballen.

Clubbestuurders
Maar ook omdat clubs Slappe Hap bestuurders hebben, maar vooral de know how ontbreekt, vreselijke thuis fluiters aanstelt en er nog ergere grensrechters tussen zitten. Zelfs al bij de D pupillen, de E pupillen en de F pupillen. De begeleiding, die zich asociaal gedraagt tegenover de scheidsrechters en volkomen voorbij gaat aan hun voorbeeldfunctie, net als de ouders. De KNVB die een paar jaar geleden een geweldig initiatief nam door de wat oudere jeugd op te leiden om de jongere jeugd te fluiten. Convenanten werden ondertekend en het probleem zou in de ogen van de KNVB voor een gedeelte zijn opgelost, maar of de controle zijn werk heeft gedaan, dat betwijfel ik.

scheids_slide2.pngScheidsrechters
Nu lijkt het mij ook niet zo leuk meer om scheidsrechter te zijn en op zondag of zaterdagmorgen een wedstrijdje te fluiten. Het komt voor dat scheidsrechters nog net het aantrekken van hun onderbroek halen en vervolgens voor hun voor hun leven moeten lopen. Wanneer het zonnetje lekker schijnt is het nog te doen in je onderbroek, maar wanneer het 10 graden onder nul is. Ja en niet te vergeten op de zondagmorgen, terwijl het alcohol promilage nog boven de grens is bij sommige spelers. De oorzaak is al aangegeven, maar nu nog de oplossing.

Cultuur
Achteraf kijken we wederom die bekende koe in zijn reet, maar vooraf zijn er al genoeg signalen afgegeven waar totaal niets is mee gedaan. Noch door de clubs, VVON en de KNVB. Het woord vereniging heeft al jaren geen betekenis meer.

Een teken aan de wand. Jammer weer een gemiste kans, maar als ik dan zie dat een volwassen vent leider van lekke bal op het dak 26 als een gek tekeer gaat tegen de 12 jarige scheidsrechter en het ventje zelfs bedreigde omdat zijn team in de laatste minuut de gelijkmaker om de oren kreeg, dan moet je zo’n man nooit meer op een voetbalveld toelaten.

Zowel de thuisclub als die zelfde leider, hadden al eerder problemen met elkaar gehad. En wat doet men eraan? Niets. Oh ja er is een briefje naar de club gestuurd, waar deze man toehoorde en ja er volgde excuus, maar de volgende zaterdag stond hij weer als leider langs de kant om de volgende scheidsrechter weg te jagen en het ventje van 12 die zal nooit meer fluiten.

De VVON, die haar verantwoordelijkheid als vakbond niet neemt om de jeugdtrainers te wijzen op respectvol gedrag naar tegenstander, scheids en grensrechters. Teveel cursussen worden gegeven door de KNVB, terwijl met de trainers die in de WW lopen niets mee gedaan wordt.
En nu is er een dode te betreuren.
Maar wat is nou de oorzaak? Of blijven we doorzeiken over het gevolg. De kern, dat is het probleem en daar moet wat aan gedaan worden.

Geert Wilders

geert.jpgGeert Wilders noemde het, “netjes gezegd het allochtonen probleem. Nou is dat een beetje overtrokken, autochtonen kunnen er ook een houtje van, maar er zit een kern van waarheid in. Ziet u wel eens vrijwilligers bij uw club van een soort gelijk afkom? Precies. Deze mensen willen of kennen onze verenigingscultuur niet, doen er niet aan mee en ouders grijpen ook niet in als zoon lief ontspoort op het veld. Staan er wel ouders langs de kant, zijn er ook zelden problemen! Want geen enkele vader of moeder accepteert onsportief gedrag van hun zoon op het sportveld. Fanatiek ja, maar daar is niks mis mee. Naar mate de kinderen groter worden, onttrekken ze zich steeds meer van het ouderlijke gezag en gaan met vriendjes bij een club spelen. En dan beginnen de problemen. Er is geen contact met de ouders, er is geen sociale controle die, die mannetjes aanvaarden en het probleem is daar.

 

Gevolg
Gestaakte wedstrijden aan de lopende band. Schorsingen hebben weinig zin, want ze gaan onder een andere naam gewoon door. Vechtpartijen met tegenstanders omdat ze zich onheus bejegend voelen. Ze zijn heel makkelijk uit hun evenwicht te halen. En daar loert het gevaar. Ga eens naar een sportschool voor agressieve sporten zoals Boksen of Kickboksen en zie 70% van de deelnemers heeft een andere afkom. Die worden daar gemaakt tot vechtmachines. De uitzondering daar gelaten die wel zijn zelfbeheersing weet te houden, zijn er vele die dat niet kunnen of niet willen.

 

Grichard.jpgevolg een dode! Ik hoop dat het wel de laatste zal zijn, ondanks mijn gevoel een andere taal spreekt. Zeker niet als op de school waar deze ettertjes verblijven hun vriendjes en vriendinnetjes deze blaaskaken ze ook nog als held vereren.  Een regelrechte schande. Gelukkig geven andere allochtonen wel het goede voorbeeld. 
Na 30 jaar falend integratie beleid, kunnen we zeker vaststellen, dat een grote groep medelanders een aparte bevolkingsgroep zijn geworden, met eigen regels en wetten. De jeugd van een ander cultuur zit klem tussen de tolerante Nederlandse en uiterst strikte cultuur opvattingen. Weet zich niet volgens de Nederlandse fatsoensnormen te gedragen en hoewel ze nog nooit in hun ouderlijke land zijn geweest, daar zich 200% betrokken bij voelen. Dat krijgen ze mee van huis.

 


Hun eigen straattaal, hun eigen normen en waarden en schijt aan de rest. De ouders zijn verantwoordelijk, dus die moeten het probleem uiteindelijk oplossen. Integreren dus. Kunnen ouders, dat niet, dan helpen we ze. Meedoen met school, dus studie resultaten volgen en betrokken zijn, bij het wel en weh van hun kinderen. Bij de sport of andere vereniging betrokken zijn en tot slot het gedrag van hun kinderen zo onder controle hebben en houden, dat kinderen ook volgens de Nederlandse fatsoensnormen worden opgevoed.
Kunnen of willen ouders hun kinderen niet aanpakken en onder controle houden: Dan zal ook de overheid in moeten grijpen.


KNVB en VVON, maak fatsoensnormen onderdeel van uw beleid. Het is hard nodig.
Pak de valsspelers, de ouwehoeren en de schoppers bikkelhard aan. 20 jaar geleden kon dat niet, want niet alles werd in beeld gebracht, maar tegenwoordig wordt iedere betaald voetbal wedstrijd met vele camera’s opgenomen en uitgezonden. Matennaaiers, kaart aan smeerders, ouwehoeren tegen scheids en grensrechters.

Mede verantwoordelijk zijn de, KNVB, VVON en de clubs.

BESTRAFFEN.
knvb_fluit.jpgHet betaalde voetbal zou hier een zeer belangrijke en voorbeeldfunctie in moeten nemen, maar vaak zie je niet anders op de tv. Ook al heeft de scheidsrechter het beoordeeld en afgedaan met maar een overtreding in de ogen van spelers en begeleiders, dezelfde personen tegenwoordig in grote getallen op de grens of scheidsrechter afvliegen of commentaar leveren op het arbiterscorps, direct voor een maand schorsen.

Zo’n zeikende Driesje Mertens na AJAX-PSV als of het de scheidsrechter was die de wedstrijd had verloren. Een maand schorsing en hij bedenkt zich wel een tweede keer. Zeikt hij nog een keer en twee maanden schorsing. Gewoon teruf fluiten die handel.
Wedden dat binnen een paar jaar ook bij de jeugd de discipline weer terug is.

Laatst aangepast (zondag 16 december 2012 14:21)